فراخوان چاپ مقاله در فصلنامه فناوری و انرژی هسته ای

پژوهشگر محترم

باعث خرسندی است که به اطلاع جنابعالی برسانیم، مجله فناوری و انرژی هسته ای به دنبال مقالات پژوهشی اصیل  و مقالات مروری برای انتشار در شماره آینده است. لذا با توجه به پیشینه مقالات منتشر شده و دانش حرفه ای شما در زمینه فناوری و انرژی هسته ای از شما صمیمانه دعوت میشود مقالات پژوهشی ارزشمند خود را برای ما ارسال کنید.

 

به استحضار می رساند، فصلنامه فناوری و انرژی هسته ای وابسته به دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یک مجرای رسمی برای ارتباط علمی بین پژوهشگران در قالب فصلنامه به زبان فارسی مقاله های علمی- پژوهشی ، علمی-مروری و نامه به سردبیر را در گستره وسیعی از موضوعات در حوزه مهندسی، طراحی ، ساخت و ایمنی راکتورهای هسته ای شامل

 

روش های عددی و فیزیک قلب راکتور               
ترموهیدرولیک و انتقال حرارت هسته ای               
چرخه سوخت و مواد هسته ای              
سیستم های کنترل و اندازه گیری هسته ای              
مدیریت سوخت و بهینه سازی              
ایمنی هسته ای و آنالیز ریسک              
مدیریت پسماندداری و حفاظ سازی              
 

منتشرمی نماید.

 

 

متن مقاله ها پس از داوری بصورت رایگان در پایگاه اینترنتی مجله  به نشانی      Nucte.sbu.ac.ir      در دسترس عموم قرار می گیرد.

 

لطفاً جهت ثبت نام ، ارسال مقاله و دریافت راهنمای نگارش مقالات به آدرس فوق مراجعه  فرمایید.

همچنین نشانی پست الکترونیکی برای ارتباط با مجله nte@sbu.ac.ir می باشد.