ارسال مقاله باید به صورت آنلاین و به آدرس (  http://nucte.sbu.ac.ir  )  انجام گیرد. نویسنده مسئول پس از مراجعه به سایت و ثبت نام در آن میتواند نسخه word و  PDFمقاله را ارسال کند. مقاله پس از دریافت پس از بررسی اولیه از نظر رعایت فرمت ها و استانداردها به سردبیر ارجاع شده تا قرارگرفتن موضوع مقاله در زمینه ها و اهداف مجله بررسی گردد. پس از تایید سردبیر مقاله به دو داور ارجاع داده می شود و در پایان سردبیر با توجه به نظرات داوران تصمیم نهایی را به اطلاع نویسنده مسئول می رساند. در صورت بروز هر گونه مشکل در ارسال آنلاین مقاله، نویسندگان میتوانند با پست الکترونیک مجله (nte@sbu.ac.ir  ) تماس حاصل کنند.