آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 50
تعداد پذیرش 41
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 5
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 33
تعداد مشاهده مقاله 15451
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9765
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 55 روز
متوسط زمان داوری 55 روز
متوسط زمان پذیرش 188 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 86 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 191 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 4 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 497 روز