فراخوان چاپ مقاله در فصلنامه فناوری و انرژی هسته ای
پژوهشگر محترم باعث خرسندی است که به اطلاع جنابعالی برسانیم، مجله فناوری و انرژی هسته ای به دنبال مقالات پژوهشی اصیل  و مقالات مروری برای انتشار در شماره آینده است. لذا با توجه به پیشینه مقالات منتشر شده و دانش حرفه ای شما در زمینه فناوری و انرژی هسته ای از شما صمیمانه دعوت میشود مقالات پژوهشی ارزشمند خود را برای ما ارسال کنید.   به استحضار می رساند، فصلنامه فناوری و انرژی هسته ای وابسته به دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یک مجرای رسمی برای ارتباط علمی بین پژوهشگران در قالب فصلنامه به زبان فارسی مقاله های علمی- ...

مطالعه بیشتر