نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

10.52547/nucte.2019.101470

چکیده

به منظور ارتقاء کاربری‌های راکتور تحقیقاتی تهران در زمینه‌ی تست سوخت و مواد هسته‌ای و با توجه به پتانسیل موجود در این راکتور برای ایجاد شرایط نوترونی و ترموهیدرولیکی مناسب جهت انجام تست‌های پرتودهی نمونه میله-های سوخت راکتورهای تحقیقاتی تولید شده در داخل کشور، لوپ تست سوخت راکتور تحقیقاتی تهران با فشار نامی 10 بار و دبی جریان نامی m3/h20 به منظور شبیه‌سازی شرایط ترموهیدرولیکی راکتور مورد نظر طراحی و ساخته شده‌است. در این مقاله، عواقب حادثه از دست رفتن خنک کننده به دنبال بروز نقص در پمپ مدار خنک‌کننده اصلی تست لوپ بررسی شده و عملکرد سیستم‌های ایمنی در پاسخ به این حادثه برای تأمین پایدار خنک‌کنندگی سوخت-های تحت تست و نیز به حداقل رساندن عواقب نامطلوب این حادثه ارزیابی شده‌است. در این راستا، سناریوهای محتمل توسط کد RELAP5 شبیه‌سازی و توانایی تجهیزات ایمنی لوپ برای جلوگیری از هرگونه آسیب به سوخت تحت تست، ارزیابی شده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Safety Systems of Tehran Research Reactor Fuel Test Loop during Loss of Flow Accident

نویسنده [English]

  • saiedeh safaei arshi

چکیده [English]

In order to enhance applicability of Tehran Research Reactor (TRR) for irradiation test of nuclear fuel and materials and considering TRR potential to provide required neutronic and thermal hydraulic conditions for irradiation tests on domestic fuel samples of research reactors, TRR fuel test loop with 10 bar nominal pressure and 20m3/h nominal flow rate is designed and fabricated to simulate thermal hydraulic conditions of the desired research reactor. In this paper, consequences of loss of flow in the loop due to primary pump breakdown are investigated and the functions of safety systems in response to this accident to provide continuous cooling of the fuels under test and mitigate any undesirable consequence are evaluated. In this regard, the probable scenarios are simulated using a RELAP5 model and the ability of the safety features of the loop to prevent any damage to the fuels under test is evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran research reactor
  • Fuel test loop
  • Safety evaluation
  • Loss of flow accident