نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکدۀ رآکتور و ایمنی هسته‌ای

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکدۀ مهندسی هسته‌ای

10.52547/nucte.2019.101468

چکیده

اتاق کنترل یکی از بخش‌های نیروگاه هسته‌ای می‌باشد که اغلب با ریسک بالای آتش در ارزیابی‌های ریسک آتش شناخته می‌شود. با توجه به اهمیت مسئلۀ آتش‌سوزی در اتاق کنترل اصلی نیروگاه اتمی بوشهر در این مقاله با استفاده از کد CFAST که از ابزارهای آنالیز ایمنی با روش‌های قطعیتی حوادث به شمار می‌رود، حریق در بُرد اصلی اتاق کنترل واحد یکم نیروگاه بوشهر شبیه سازی شده و نتایج حاصل ارزیابی شد. داده‌های مورد نیاز جهت شبیه‌سازی با کد CFAST از گزارش‌های تحلیل ایمنی و مدارک بهره‌برداری واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر و گزارش NUREG6850 استخراج شده است. نتایج نشان می‌دهد بیشترین درجه حرارت ثبت شده، در بخش بالایی کابینت ایستاده حدود 1013 درجه بوده که حاصل از شعله‌های آتش و همچنین انتقال حرارت از طریق دود بوده است. بالاترین درجه حرارت ثبت شدۀ دیگر مربوط به دیوارۀ پایینی کابینت ایستاده بود که حدود 700 درجۀ سانتی‌گراد محاسبه شد؛ این مقدار دما حاصل از حریق بر اثر شعله‌های آتش و حریق بر اثر انتقال حرارت تابشی بود. لازم به ذکر است سیستم تهویۀ اول حدود 350 ثانیه و سیستم تهویۀ دوم حدود 860 ثانیه پس از آغاز حریق تغییر حالت داده و مسدود شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fire simulation in the control room of Bushehr nuclear power plant by CFAST software

نویسندگان [English]

  • Sahar Mojab 1
  • Ehsan Zarifi 2
  • Gholam Reza Jahanfarnia 1
  • Masoud Mansouri 3

1 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

2 Reactor and Nuclear Safety Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute

3 Islamic Azad University Science and Research Branch

چکیده [English]

The main control room is one of the parts of a Nuclear Power Plant that is often identified as a part of the high fire risk in fire risk assessments. Due to the importance of fire in the main control room of Bushehr NPP-Unit 1 (BNPP-1), in this study, by using the CFAST code which is one of the deterministic safety analysis code, the fire in the main board of BNPP-1 is simulated and the results are evaluated. Required data has been extracted from safety analysis reports, and operating documents of BNPP-1 and NUREG6850 report to simulate fire. The highest recorded temperature was measured in the upper layer of the standing cabinet, about 1013C, which was result of flames and heat transfer through smoke (convection). Another highest recorded temperature was at the lower wall of the standing cabinet, measured about 700C; this temperature was due to flames of fire and also because of radiation heat transfer. The first ventilation system was blocked in 350 seconds after the start of the fire, and the second ventilation system was blocked in 860 seconds after the start of the fire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fire
  • Main control room
  • BNPP-1
  • Deterministic Safety Assessment
  • CFAST code
  • DSA