نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.52547/nucte.2019.101467

چکیده

طراحی و شبیه‌سازی تست‌لوپ‌های تحقیقاتی در میان کشور‌های صاحب فناوری هسته‌ای اهمیت بالایی دارد. کارکرد سیستم کنترل فشار نقشی اساسی در کارکرد ایمن این تست‌لوپ‌های تحقیقاتی دارد. دراین مقاله به طراحی و شبیه‌سازی مدار تحت‌فشار و دمای بالا با استفاده از نرم‌افزار مهندسی Aspen HYSYS پرداخته‌شده‌است. برای کنترل فشار مدار شبیه‌سازی شده، یک سیستم ‌تعدیل فشار به مدار اصلی متصل شده‌است. این سیستم با تزریق و برداشت نیتروژن در بالا دست فشارنده، فشار مدار را در حد معین ثابت نگه‌ می‌دارد. همچنین این سیستم شامل یک کنترل‌کننده PID طراحی شده درون بخش Simulink نرم‌افزار MATLAB ‌است که بصورت کوپل با نرم‌افزار مهندسی Aspen HYSYS و با کنترل میزان تزریق و برداشت نیتروژن، فشار مدار اصلی را در حد معین (حد مرجع) ثابت نگه می‌دارد. برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم ‌تعدیل ‌فشار در حالت‌های گذرا، سناریو‌های مختلفی برای ارزیابی سیستم کنترل فشار اجرا شده‌اند. نتایج از دقت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design, Simulation and Evaluation of Pressure Control System in a High-pressure Research Test loop

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Hosseini

چکیده [English]

Design and simulation of research test facilities have great importance among countries nuclear technology. The operation of the pressure control system plays an essential role in the safe operation of these research test loops. In this paper, high-pressure and high-temperature circuit are designed and simulated using Aspen HYSYS engineering software. A pressure control system is connected to the primary circuit to control the simulated circuit pressure. This system keeps the circuit pressure constant at a certain level (reference limit) by injecting and removing nitrogen in the upper head of the pressurizer. The simulation includes a PID control system designed within the Simulink MATLAB, in coupling with Aspen HYSYS engineering software. To ensure the correct operation of the pressure control system in transients, various scenarios have been performed to evaluate the pressure control system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-Pressure Test Facilities
  • PID Controller
  • Pressurizer
  • Coupling of Aspen HYSYS with MATLAB Simulink