نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی خواص دزیمتری اکسید منیزیم آلاییده با ناخالصی­های لانتانید و ایندیوم و همچنین آلاییده با لیتیوم به عنوان یک ماده گرمالیان با حساسیت بالا و امکان دارا بودن پتانسیل لازم برای دزیمتری در دزهای بالا بود. تمام نمونه­ها به روش احتراق محلول سنتز شدند و طبیعت بلوری آن­ها به وسیله­ی آنالیز پراش پرتو ایکس تائید شد. ریخت شناسی نمونه­ها به وسیله­ی میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص شد و توزیع کروی ذرات با اندازه­ میانگین 158 نانومتر نشان داده شد. پاسخ گرمالیان اکسید منیزیم­های آلاییده با لانتانید، ایندیوم و لیتیوم و پرتودهی شده با تابش گاما در دزهای 1 تا 12 کیلوگری اندازه­گیری و مقایسه شد. منحنی گرمالیان نمونه­ها ساختار پیچیده­ای از خود نشان داد. در اغلب موارد، پاسخ گرمالیان مواد به پرتودهی تابش زیرخطی بود. محوشدگی گرمایی نمونه­ها بررسی شد و نتایج قابل توجهی از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thermoluminescence properties study of magnesium oxide doped with lanthanides and lithium under gamma irradiation for dosimetric applications

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Rezaee Ebrahim Saraee
  • مهدی علیخانپور
  • کوروش بازاری جامخانه

University of Isfahan

چکیده [English]

The goal of this study was to investigate the dosimetric properties of magnesium oxide doped with lanthanide and indium impurities and also co-doped with lithium as a high sensitivity thermoluminescence material and its possible potential for high dose dosimetry. All the samples were synthesized by the solution combustion method and their crystalline nature was confirmed by using x-ray diffraction analysis. The morphology of the samples was characterized by scanning electron microscopy and it showed spherical particle distribution with average diameters of 158nm. Thermoluminescence response of magnesium oxide doped and co-doped with lanthanide, indium, and lithium exposed to gamma radiation within the dose range of 1 to 12kGy was measured and compared. Thermoluminescence glow curve of the samples showed a complex structure. In most cases, the thermoluminescence response of the materials to the exposed radiation was sublinear. Thermal fading of the samples was investigated and showed the remarkable result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dosimetry
  • Thermoluminescence
  • Magnesium oxide
  • Activator
  • lanthanide