آ

 • آقائی مغانلو، مهدی مطالعه اثر دمای دیواره بر میزان جداسازی پخش گازی با استفاده از روش مونت کارلو [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 53-63]

ا

 • اعرابی جشوقانی، پیمان پیش‌بینی مستقل دبی آب و هوا از رژیم جریان با استفاده از تکنیک تضعیف گاما و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 49-54]

 • اله یاری زاده، قاسم مطالعه اثر دمای دیواره بر میزان جداسازی پخش گازی با استفاده از روش مونت کارلو [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 53-63]

 • امیری، مقصود آلفا-اسپکتروسکوپی ایزوتوپ های U و Th کانسنگ آنومالی 2 و بخش سطحی آنومالی 1 ساغند [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 14-25]

 • انصاری، حمیدرضا شبیه سازی فیلتر جرمی چهارقطبی در یک طیف سنج جرمی [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 27-38]

ب

 • بازاری جامخانه، کوروش مطالعه‌ی ویژگی‌های گرمالیانی اکسید منیزیم آلاییده با لانتانیدها و لیتیوم تحت تابش گاما برای کاربردهای دزیمتری [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

 • بهشتی، سید هادی آلفا-اسپکتروسکوپی ایزوتوپ های U و Th کانسنگ آنومالی 2 و بخش سطحی آنومالی 1 ساغند [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 14-25]

ت

 • تقی زاده، لیلی اعتبار سنجی روش های محاسباتی پارامترهای سینتیکی با راکتیویته آزمایشی در ترکیب جدید قلب راکتور HWZPR [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 9-23]

ج

 • جعفری، حمید ارزیابی تغییرات جریان نشتی دیود سیلیکونی در معرض تابش نوترون‌های راکتور با استفاده از محاسبات دینامیک مولکولی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 24-35]

 • جعفری، حمید شبیه سازی فیلتر جرمی چهارقطبی در یک طیف سنج جرمی [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 27-38]

 • جهانفرنیا، غلامرضا آنالیزترمومکانیکی میله سوخت راکتور VVER-1000 در طول حادثه از دست رفتن خنک کننده با استفاده از کد FRAPTRAN [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-8]

 • جهانفرنیا، غلام رضا شبیه سازی آتش سوزی اتاق کنترل اصلی نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد CFAST [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 10-14]

ح

 • حداد، کمال طراحی سیستم کنترل بهینه‌ی تناسبی- انتگرال گیر- مشتق گیر برای راکتور تحقیقاتی تهران بر مبنای الگوریتم آموزش و یادگیری [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 1-13]

 • حسینی، سید علی طراحی، شبیه‌سازی و ارزیابی سیستم کنترل فشار در تست لوپ تحقیقاتی فشار بالا [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 1-9]

 • حسین پور خانمیری، محمد آلفا-اسپکتروسکوپی ایزوتوپ های U و Th کانسنگ آنومالی 2 و بخش سطحی آنومالی 1 ساغند [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 14-25]

 • حسینلو، مجید تاثیر استفاده از سوخت با غنای بالای 10 درصد برطیف انرژی نوترون‌ و سطوح مقاطع جذب [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 35-43]

 • حسینلو، مجید طراحی مفهومی و کنترل راکتیویته یک مجتمع سوخت بدون بور محلول با طول عمر بالا و غنای پایین [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 43-52]

خ

 • خردمند سعدی، محسن آنالیزترمومکانیکی میله سوخت راکتور VVER-1000 در طول حادثه از دست رفتن خنک کننده با استفاده از کد FRAPTRAN [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-8]

 • خرسندی، مجید پیش‌بینی مستقل دبی آب و هوا از رژیم جریان با استفاده از تکنیک تضعیف گاما و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 49-54]

 • خرسندی، مجید شبیه سازی فیلتر جرمی چهارقطبی در یک طیف سنج جرمی [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 27-38]

 • خشنودی، خالق آلفا-اسپکتروسکوپی ایزوتوپ های U و Th کانسنگ آنومالی 2 و بخش سطحی آنومالی 1 ساغند [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 14-25]

 • خواجه نوری، مسعود مدلسازی و شبیه سازی رفتار گاز با روش DSMC و محاسبه پارامترهای جداسازی درون یک روتور سانتریفیوژ گازی [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 26-35]

 • خواجه نوری، مسعود مدلسازی و شبیه سازی پمپ مولکولار یک سانتریفیوژ گازی با روش‏های تحلیلی ساوادا و سیکافوس و شبیه سازی سه بعدی آن با روش DSMC [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 52-64]

 • خوش احوال، فرخ امکان‌سنجی تولید رادیوایزوتوپهای مختلف با استفاده از تابش دهی هدف نمک مذاب اورانیوم توسط شتابدهنده پروتونی سیکلوترون MeV 30 [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 36-48]

د

 • دهقانی، فاطمه تاثیر استفاده از سوخت با غنای بالای 10 درصد برطیف انرژی نوترون‌ و سطوح مقاطع جذب [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 35-43]

 • دهقانی زاده، معصومه آنالیزترمومکانیکی میله سوخت راکتور VVER-1000 در طول حادثه از دست رفتن خنک کننده با استفاده از کد FRAPTRAN [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-8]

 • دهقانزاده بافقی، علی اکبر آلفا-اسپکتروسکوپی ایزوتوپ های U و Th کانسنگ آنومالی 2 و بخش سطحی آنومالی 1 ساغند [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 14-25]

ر

 • ربیعی، عطااله طراحی سیستم کنترل بهینه‌ی تناسبی- انتگرال گیر- مشتق گیر برای راکتور تحقیقاتی تهران بر مبنای الگوریتم آموزش و یادگیری [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 1-13]

 • رضایی، عباس شبیه سازی ضریب هدایت حرارتی و انتقال حرارت سوخت پراکنده با استفاده از نرم‌افزارFluent [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 44-51]

 • رضایی ابراهیم سرایی، خدیجه مطالعه‌ی ویژگی‌های گرمالیانی اکسید منیزیم آلاییده با لانتانیدها و لیتیوم تحت تابش گاما برای کاربردهای دزیمتری [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

 • رفیعی، میثم طراحی سیستم کنترل بهینه‌ی تناسبی- انتگرال گیر- مشتق گیر برای راکتور تحقیقاتی تهران بر مبنای الگوریتم آموزش و یادگیری [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 1-13]

 • رکرک، بهروز معرفی چینشی پلیمری به منظور برداشت حداکثری نوترون حرارتی در طراحی شاتر نوترون رادیوگرافی [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 47-52]

ز

 • زید آبادی نژاد، مجید بررسی افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان راکتورهای ماژولار کوچک با استفاده از سوخت حلقوی خنک شونده از داخل و خارج [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 15-22]

 • زنگیان، مهدی اعتبار سنجی روش های محاسباتی پارامترهای سینتیکی با راکتیویته آزمایشی در ترکیب جدید قلب راکتور HWZPR [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 9-23]

ش

 • شهابی نژاد، علی آنالیز ترموهیدرولیکی سیستم ایمنی پسیو برداشت حرارت رآکتور VVER-1000 با استفاده از کد RELAP5 [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 32-42]

 • شوریان، سارا ارزیابی تغییرات جریان نشتی دیود سیلیکونی در معرض تابش نوترون‌های راکتور با استفاده از محاسبات دینامیک مولکولی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 24-35]

ص

 • صفایی عرشی، سعیده ارزیابی عملکرد سیستم‌های ایمنی لوپ تست سوخت راکتور تحقیقاتی تهران در طی حادثه از دست رفتن خنک‌کننده [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 23-31]

 • صفدری، جابر مدلسازی و شبیه سازی پمپ مولکولار یک سانتریفیوژ گازی با روش‏های تحلیلی ساوادا و سیکافوس و شبیه سازی سه بعدی آن با روش DSMC [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 52-64]

 • صفدری، سید جابر مدلسازی و شبیه سازی رفتار گاز با روش DSMC و محاسبه پارامترهای جداسازی درون یک روتور سانتریفیوژ گازی [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 26-35]

 • صفرزاده، امید مقایسه سینتیک چند نقطه‌ای با معادله پخش نوترون و سینتیک نقطه‌ای متداول برای بررسی رفتار گذرا سریع در راکتورهای هسته‌ای [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 58-68]

ط

 • طباخ، فرشید محاسبات حفاظ بیولوژیکی برای تابشهای گاما و نوترون حاصل از دستگاه پلاسمای کانونی 90 کیلوژول [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 39-46]

ظ

 • ظریفی، احسان شبیه سازی آتش سوزی اتاق کنترل اصلی نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد CFAST [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 10-14]

ع

 • عابدی مصیر، مجید مطالعه اثر دمای دیواره بر میزان جداسازی پخش گازی با استفاده از روش مونت کارلو [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 53-63]

 • عادلی، روح اله معرفی چینشی پلیمری به منظور برداشت حداکثری نوترون حرارتی در طراحی شاتر نوترون رادیوگرافی [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 47-52]

 • عباسی، محمد رضا شبیه سازی عددی جریان سیال داخل یک کانال بدون انتقال حرارت در اثر امواج دریایی به کمک نرم افزار FLUENT [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 13-26]

 • عباسی، محمد رضا تاثیر استفاده از سوخت با غنای بالای 10 درصد برطیف انرژی نوترون‌ و سطوح مقاطع جذب [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 35-43]

 • علیخانپور، مهدی مطالعه‌ی ویژگی‌های گرمالیانی اکسید منیزیم آلاییده با لانتانیدها و لیتیوم تحت تابش گاما برای کاربردهای دزیمتری [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

غ

 • غلامزاده، زهره امکان‌سنجی تولید رادیوایزوتوپهای مختلف با استفاده از تابش دهی هدف نمک مذاب اورانیوم توسط شتابدهنده پروتونی سیکلوترون MeV 30 [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 36-48]

ف

 • فقهی، سید امیرحسین پیش‌بینی مستقل دبی آب و هوا از رژیم جریان با استفاده از تکنیک تضعیف گاما و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 49-54]

 • فقهی، سید امیر حسین ارزیابی تغییرات جریان نشتی دیود سیلیکونی در معرض تابش نوترون‌های راکتور با استفاده از محاسبات دینامیک مولکولی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 24-35]

ک

 • کاکایی، پوریا شبیه سازی ضریب هدایت حرارتی و انتقال حرارت سوخت پراکنده با استفاده از نرم‌افزارFluent [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 44-51]

 • کریمی ثابت، جواد مدلسازی و شبیه سازی پمپ مولکولار یک سانتریفیوژ گازی با روش‏های تحلیلی ساوادا و سیکافوس و شبیه سازی سه بعدی آن با روش DSMC [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 52-64]

م

 • مجاب، سحر شبیه سازی آتش سوزی اتاق کنترل اصلی نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد CFAST [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 10-14]

 • مختاری، جواد اعتبار سنجی روش های محاسباتی پارامترهای سینتیکی با راکتیویته آزمایشی در ترکیب جدید قلب راکتور HWZPR [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 9-23]

 • ملاح، محمد حسن مدلسازی و شبیه سازی رفتار گاز با روش DSMC و محاسبه پارامترهای جداسازی درون یک روتور سانتریفیوژ گازی [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 26-35]

 • ملاح، محمد حسن مدلسازی و شبیه سازی پمپ مولکولار یک سانتریفیوژ گازی با روش‏های تحلیلی ساوادا و سیکافوس و شبیه سازی سه بعدی آن با روش DSMC [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 52-64]

 • منصوری، مسعود شبیه سازی آتش سوزی اتاق کنترل اصلی نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد CFAST [دوره 1، شماره 4، 1401، صفحه 10-14]

 • مهرابی، سیمین مقایسه سینتیک چند نقطه‌ای با معادله پخش نوترون و سینتیک نقطه‌ای متداول برای بررسی رفتار گذرا سریع در راکتورهای هسته‌ای [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 58-68]

 • موفق، محمد شبیه سازی عددی جریان سیال داخل یک کانال بدون انتقال حرارت در اثر امواج دریایی به کمک نرم افزار FLUENT [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 13-26]

ن

 • نوروزی، علی مدلسازی و شبیه سازی رفتار گاز با روش DSMC و محاسبه پارامترهای جداسازی درون یک روتور سانتریفیوژ گازی [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 26-35]

ی

 • یوسفی نسب، صادق مدلسازی و شبیه سازی رفتار گاز با روش DSMC و محاسبه پارامترهای جداسازی درون یک روتور سانتریفیوژ گازی [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 26-35]

 • یوسفی نسب، صادق مدلسازی و شبیه سازی پمپ مولکولار یک سانتریفیوژ گازی با روش‏های تحلیلی ساوادا و سیکافوس و شبیه سازی سه بعدی آن با روش DSMC [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 52-64]