نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.52547/nucte.2019.101472

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی سایت‌های پیشنهادی جهت احداث راکتور تحقیقاتی پیشنهادی فارس می‌باشد. به دلیل این‌که راکتور تحقیقاتی پیشنهادی در حال طراحی مفهومی است و به راکتور تحقیقاتی تهران شباهت زیادی دارد، از مشخصات راکتور تحقیقاتی تهران استفاده شده است. در این پژوهش به کمک معیار‌های مکان‌یابی و استفاده از امکانات سامانه اطلاعات جغرافیائی، در محیط نرم‌افزار Arc Gis 10.4.1، برای سه منطقه شیراز، مرودشت و سروستان فرآیند مکان‌یابی صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد، سایت باجگاه در شهرستان شیراز، سایت ارجح جهت احداث راکتور تحقیقاتی فارس می‌باشد. روند انجام پژوهش حاضر می‌تواند به عنوان معیار و راهکاری برای سایت‌یابی سایر تأسیسات هسته‌ای مشابه به‌کار رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Proposed Sites for the Establishment of Fars Research Reactor

نویسنده [English]

  • Ebrahim Ghanbari

چکیده [English]

The main purpose of the present study is the evaluation of the candidate sites for proposed Fars research reactor. Because the proposed research reactor is being designed conceptually and is very similar to the Tehran Research Reactor, the specifications of the Tehran Research Reactor have been used in this study. In this research with the help of site selection criteria and geographic information system utilities in Arc-Gis 10.4.1 software for three regions of Shiraz, Marvdasht and Sarvestan. The results show that Bajgah site in Shiraz region is the preferred site for Fars research reactor. The process of present research can be used as a methodology for site selection of other similar nuclear facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research reactor
  • Site Selection
  • Site evaluation process
  • Radioactive material dispersion